Affärsområde

SOLEL

I vår satsning på energieffektivisering i fastigheter har vi nu börjat med solel, det är ett naturligt steg i REC Indovents utveckling.
Vi projekterar, levererar, installerar och driftsätter din solcellsanläggning. Vi arbetar på samma kvalitetsmedvetna sätt som med våra övriga produkter på detta område.