Referenser

Lundbypark Etapp 1

Första etappen på vår anläggning på 30 kW, Lundbypark. Byggare är Skanska och beställare av huset är Sverigehuset. Etapp 2 kommer att påbörjas i mars 2021. Mer information om Lundbypark hittar du här: Lundbypark

Läs mer

Bondgård i Skåne 31 kW

Installerad effekt 31 kW. Solceller med svart baksida och svart ram.

Läs mer

Privat Villa 14 kW

Sydtak med en installerad effekt på 14 kW. Växelriktaren placerad i garaget intill huset.

Läs mer

Privat villa 10 kW

En villa i Göteborg, en installation med monopaneler, 10 kW. Solcellerna är monterade i öst/väst läge. Även relativt små takytor kan ge en bra elproduktion med bra planering.

Läs mer

Markanläggning Upphärad

Installation av markanläggning i Upphärad. 15 kW installerad effekt. Markställning anpassad för montage i en slänt.

Läs mer