Paneler

Polypaneler

Dessa är i dagsläget billigast per installerad effektenhet, därför är de än så länge vanligast i stora projekt där man har gott om yta att tillgå. De är också vanligast på industrilokaler där man placerar panelerna på platta tak. De finns i två standardstorlekar, 1×1,65 meter eller 1×2 meter.

Monopaneler

Monopaneler ger en hög effekt per ytenhet. Har man en begränsad yta och vill maximera effekten väljer man monopaneler. På villor väljer man oftast paneler med svart baksida av estetiska skäl. Om man kan acceptera ett vitt rutnät på panelen kan man välja en panel med vit baksida, dessa är något billigare. Priserna på monopaneler har de sista åren gått ner, därför kan man hitta dem även i större installationer idag. De finns i två standardstorlekar 1×1,65 meter eller 1×2 meter. Effektmässigt finns det många varianter, typ av panel väljs utifrån projektets karaktär.