Paneler – Temovex Solar

Monopaneler med vit baksida

Dessa är i dagsläget billigast per installerad effektenhet, därför är de än så länge vanligast i stora projekt där man har gott om yta att tillgå. De är också vanligast på industrilokaler där man placerar panelerna på platta tak. De finns i två standardstorlekar, 1,05×1,76 meter eller 1,05×2,10 meter.

Dokumentation

Monopaneler med svart baksida

Monopaneler ger en hög effekt per ytenhet. Har man en begränsad yta och vill maximera effekten väljer man monopaneler. På villor väljer man oftast paneler med svart baksida av estetiska skäl. Priserna på monopaneler har de sista åren gått ner, därför kan man hitta dem även i större installationer idag. Våra paneler är helsvarta med svart ram.

Temovex Solar – montagematerial

Montagematerialet varierar beroende på taktyp. Man kan montera solceller
på de flesta typer av tak. Panelerna bör ha en vinkel på mellan 10 och 55
grader, har man helt platt tak sätts panelerna på stativ så att man får en
lutning på panelerna. Detta gäller även om en markanläggning ska byggas.