Växelriktare – Temovex Solar

Solceller genererar likström (DC), i Sveriges elnät har vi växelström (AC). Växelriktarens uppgift är att omvandla likström till växelström, dessutom ska den generera en växelström av hög kvalitet så att den kan användas i elnätet. Det är också växelriktaren som optimerar effektuttaget från solcellerna. Vid detaljprojekteringen delar vi upp solcellerna i olika slingor för att få ut så mycket produktion som möjligt från solpanelerna. Växelriktarna finns i många olika storlekar beroende på anläggningens storlek, här är några exempel. Våra växelriktare har mycket god prestanda även på låg- och mellanlast. Det betyder att de optimerar produktionen perfekt, inte bara vid maxlaster.