Vallavägen Linköping,
200,1 kWp

Monterar som underleverantör åt Calleido Byggservice 488 st 410W paneler åt Stångåstaden Vallavägen 2-4. 4 hus med studentbostäder.

3 st 50K och 1 st 40 K växelriktare. Färdigt dec 2023.