Slottskogsgatan 37 kWp

Familjebostäder, totalentreprenad på flerbostadshus, Slottskogsgatan. Inklusive fallskydd, solcellsmontage och elinkoppling, totalt 37 kWp.

En växelriktare på 36K. 105 paneler á 355W, färdigt hösten 2021.