Privat villa 14 kW

På den här villan var framförallt panelplacering och stränguppbyggnad viktig för att optimera produktionen. Vi har installerat 14,2 kW, och panelerna är vår ”all black” variant med 355 W per panel.