Off-Grid på Ursholmen

Vi har fått förtroendet från Naturvårdsverket att leverera fristående anläggningar till Ursholmen i Kosterhavets nationalpark. Det är höga krav på utformning och driftsäkerhet. På Ursholmen har vi levererat fyra anläggningar som garanterar el i 3 dygn med hjälp av batterisystem. Varje anläggning ger el till belysning, vägguttag, kyl/frys och spisplattor. Detta betyder att man inte behöver gasol för drift av kyl/frys och kokplattor i framtiden.