Markanläggning Upphärad

Installation av markanläggning i Upphärad. 15 kW installerad effekt. Markställning anpassad för montage i en slänt.