Lundbypark Etapp 1

Första etappen på vår anläggning på 30 kW, Lundbypark. Byggare är Skanska och beställare av huset är Sverigehuset. Etapp 2 kommer att påbörjas i mars 2021. Mer information om Lundbypark hittar du här: Lundbypark