Industribyggnad, Ringön
81,9 kWp

81,9 kWp på korrugerat plåttak. Totalentreprenad. 180 paneler á 455W.
1 växelriktare 100K (med möjlighet till framtida utbyggnad). Färdigt våren 2023.