Gård i Trelleborg 30 kW

En gård utanför Trelleborg, 30 kW installerad effekt. Här har vi på några paneler använt optimerare på grund av skuggning från hustak. Växelriktaren har vi i detta fall placerat i ett garage som finns i änden av gårdslängan.