CM Hammar 70 kW

På vårt systerbolag CM Hammar har vi nu installerat en solelanläggning på 69,3 kW, totalt 154 solpaneler. Montaget är gjort på ett låglutande industritak med gummiduk. Vi har använt vårt wave system med montage av paneler i öst/väst orientering. Systemet gör att man får låga vindlaster och därmed låg ballastvikt. Montaget sker helt utan penetrering av tätskiktet på taket.

För den här typen av montage krävs bygglov och i detta fallet har vi skött hela bygglovsprocessen från ansökan till beviljat bygglov.