Alfredhällsskolan,
105,71 kWp

Installerad effekt: 105,71 kWp. Förväntad produktion årligen: 98162 kWh/år

261 st 405W paneler. 85 st stående på falsat plåttak samt 176 st liggande på 14 grader lutande sedumtak.